Jesper Frost Rasmussen

Borgmester i Esbjerg Kommune

Kultur er livets krydderi

23. oktober 2017

Et alsidigt kulturliv giver livskvalitet. Der er kultur i alle ender og kanter af vores kommune. Kulturen kan tage mange former, lige fra festuge på Torvet i Esbjerg til medlemsaften i den lokale spejderforening. I Venstre ønsker vi at alle borgere skal have adgang til kultur i mange forskellige former.

Vi ønsker ikke at være smagsdommere for, hvad der opfattes som ”god” eller ”rigtig” kultur. For os er det vigtigste, at der er noget at opleve for enhver, som har lyst til at få sin kulturelle horisont udvidet. Det skal være nemt at få overblik over hvad der foregår i vores kommune. Da Esbjerg Kommune også har et stort internationalt miljø, mener vi, at al relevant information også skal stilles til rådighed på engelsk.

Venstre mener at vi fortsat med jævne mellemrum skal søge at trække store events til vores kommune. Den succesfulde afvikling af eksempelvis Tall Ships Races og DGI’s Landsstævne sætter Esbjerg kommune på danmarkskortet, og giver kommunens borgere en masse oplevelser, som skaber begejstring og stolthed over vores kommune.

Venstre ønsker at give børn og unge med særlig interesse for både idræt og kultur de bedste vilkår for at dygtiggøre sig indenfor deres felt. Derfor har vi fortsat fokus på sammenhængende forløb fra folkeskole, videre over ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser. Her har Esbjerg Kommune i dag en unik position i Danmark.

Venstre står for:

  • Understøtte vores mange foreninger i kommunen, herunder fjerne unødigt bureaukrati

  • Der skal være kultur i alle ender af kommunen

  • Gode muligheder for børn og unge for at dygtiggøre sig indenfor kultur og idræt

  • Et rigt og varieret kulturliv giver glade borgere og kan tiltrække nye

  • Tiltrække store events til kommunen