Jesper Frost Rasmussen

Borgmester i Esbjerg Kommune

Det gode familieliv

23. oktober 2017

I Venstre ved vi at det er afgørende at have en god balance mellem arbejds- og familieliv. Dette skal understøtte ved at sikre fleksible muligheder for familierne indenfor skole og dagpasning. Venstre ønsker at lave en behovsanalyse hos familierne for at afdække hvilke muligheder for børnepasning, der er behov for.

Det er vigtigt at pasningsmuligheder og fritidstilbud tilpasses efter familiernes efterspørgsel, og derfor kan ændres over tid. Vi vil sikre en høj kvalitet i dagtilbud, skole og fritidstilbud, og hilser private udbydere velkomne.

I den forgangne byrådsperiode har der været store ændringer på skoleområdet i form af en folkeskolereform og ny skolestruktur. I den kommende byrådsperiode vil vi give skoleledelse og lærere ro til at arbejde med den nye struktur. Dog skal vi selvfølgelig fortsat lære af andre gode skolesystemer i Danmark eller udlandet, og vi lægger vægt på, at der arbejdes videre med den åbne skole.

I sidste byrådsperiode etablerede vi Darum Børneby, som er et 3-årigt forsøgsprojekt. Dette projekt skal evalueres i 2018. Vi skal lære af de gode erfaringer, som vi får af Darum Børneby.

 

Venstre står for:

  • Fortsat fokus på udvikling af kommunens folkeskoler

  • Høj kvalitet i folkeskolen og rum til det frie valg

  • Sikre gode pasningsmuligheder afstemt efter forældrenes behov

  • Arbejde videre med udvikling af tonede linjer på skolerne