Jesper Frost Rasmussen

Borgmester i Esbjerg Kommune

En aktiv arbejdsmarkedspolitik

23. oktober 2017

Venstre mener, at alle borgere der kan forsøge sig selv, har en pligt til at gøre det. Derfor skal vi have fokus på omskoling og opkvalificering, så vi sikrer at de arbejdsløses kompetencer bedst muligt understøtter erhvervslivets behov.

Vi vil arbejde for en tæt dialog mellem virksomhederne og kommunen, så vi får bygget bro til borgerne udenfor arbejdsmarkedet – herunder også flygtninge, som skal være selvforsørgende efter senest 3 år.

Vi vil sætte særlig fokus på de unge arbejdsløse, og sætte fokus på at uddannelse er vejen til selvforsørgelse og beskæftigelse.

Venstre står for:

  • Ingen passiv forsørgelse til de som kan

  • Fokus på omskoling og opgradering af kompetencer, så erhvervslivets behov kan imødekommes

  • Flygtninge skal være selvforsørgende efter senest 3 år

  • Bygge bro mellem virksomhederne og borgere udenfor arbejdsmarkedet