Jesper Frost Rasmussen

Borgmester i Esbjerg Kommune

Et hjerte for de der har det svært

23. oktober 2017

Venstre vil sikre et værdigt tilbud, til de fysisk og psykisk handicappede borgere. Og vi tror på at alle kan udvikle sig, og at det kommunale tilbud derfor skal understøtte de ressourcer den enkelte borger har. Vi er åbne overfor private udbydere som kan levere det rigtige tilbud til den enkelte borger til den rigtige pris.

Den forebyggende indsats på misbrugsområder skal prioriteres højt, og vi er åbne overfor samarbejder med frivillige organisationer. Forebyggelse skal ske der hvor borgerne er, så der skabes relationer og fællesskaber. Samtidig skal vi fokusere på afvænning af misbrugere, så man kan skabe grundlag for en tilværelse hvor borgeren er selvforsørgende og uden misbrug.

De udsatte børn har et særligt fokus, og der vil Venstre følge den genopretningsplan for området, som blev igangsat i 2014. Vi skal have fokus på en tidligere indsats med fokus på hele familien. Samtidig er det afgørende, at vi arbejder med barnet i centrum og har fokus på hvordan familien kan udvikle sig, så den kommunale indsats kan trappes ned i takt med at familierne bliver i stand til at håndtere forældreopgaven selvstændigt.

 

Venstre står for:

  • Et værdigt tilbud til de fysisk og psykisk handicappede borgere

  • En forebyggende indsats på misbrugsområdet, og fokus på afvænning med henblik på selvforsørgelse

  • En tidlig indsats for de udsatte børn med fokus på hele familien

  • Arbejde for at færre børn har behov for støttende foranstaltninger – til gavn for både børnene og kommunens økonomi