Jesper Frost Rasmussen

Borgmester i Esbjerg Kommune

Frivillighed

23. oktober 2017

For Venstre er det helt afgørende at frivilligheden sikres gode kår, trives og udvikles. Frivilligheden ligger dybt i vores værdier, og vi sætter stor pris på de mange gode frivillige kræfter, som hver dag gør en kæmpe indsats rundt omkring i vores kommune. Det kan være som leder i det lokale foreningsliv, frivillig i en af de sociale foreninger, besøgs- eller spiseven eller meget andet.

Frivillighed giver sammenhængskraft mellem borgerne i vores kommune, og vi skal gøre alt hvad vi kan for at understøtte det frivillige initiativ. Derfor arbejder vi i Venstre hele tiden på at fjerne bureaukrati og regler, som gør det sværere at være frivillig.

Hvis lokale ildsjæle arbejder med en god ide, så skal vi gøre hvad vi kan for at understøtte den. Vi tror dog på, at noget-for-noget er et godt og sundt princip; altså hvis man selv kommer med engagement og egne midler, er der større chance for, at kommunen går med på ideen.

Venstre står for:

  • Vi skal gøre det nemt for dem der gerne vil yde en frivillig indsats uanset interesser eller evner

  • Vi skal hjælpe med at gøre de gode ideer til virkelighed

  • Vi vil arbejde med frivillighed på tværs af interesseområder. Vi vil oprette en frivillighedsbank, hvor man kan søge frivillige eller tilbyde sig selv som frivillig