Jesper Frost Rasmussen

Borgmester i Esbjerg Kommune

God infrastruktur og velfungerende kollektiv trafik binder kommunen sammen

23. oktober 2017

God infrastruktur er afgørende for fremkommeligheden i hele kommunen. Derfor vil Venstre fortsætte udbygningen af cykelstinettet i kommunen og prioritere trafikafviklingen på hovedindfaldsvejene til Esbjerg. For at sikre at bymidterne i Esbjerg, Ribe og Bramming er let tilgængelige, vil Venstre have stort fokus på at sikre gode parkeringsmuligheder centralt.

Venstre vil arbejde for at vi får etableret en nærbane med hyppige afgange fra Ribe over Esbjerg og videre mod Varde/Oksbøl. Samtidig vil vi nøje følge passagerudviklingen af det nye bybusnet i Esbjerg by, og være klar til at foretage justeringer og optimeringer heraf. Den kollektive trafik skal med forskellige løsninger dække hele kommunen, så bl.a. unge i yderområderne også kan komme til uddannelsesinstitutionerne.

Venstre står for:

  • At binde kommunen bedre sammen ved etablering af en nærbane fra Ribe til Varde/Oksbøl

  • God kollektiv trafik, også for unge i yderområderne som skal kunne komme til uddannelsesinstitutionerne

  • Gode parkeringsmuligheder i både Esbjerg, Ribe og Bramming

  • Forbedring af trafikafviklingen på hovedindfaldsvejene til Esbjerg

  • Fortsat udbygning af cykelstinettet i kommunen