Jesper Frost Rasmussen

Borgmester i Esbjerg Kommune

Gode vilkår for erhvervslivet

23. oktober 2017

Erhvervslivets vækstmuligheder er fundamentet for vækst og udvikling i kommunen, og erhvervsvenlighed er derfor afgørende. Derfor vil Venstre sikre, at den kommunale sagsbehandling er så smidig og hurtig som muligt. Samtidig vil vi opprioritere dialog mellem kommunen og erhvervslivet, så vi kan tilpasse den kommunale erhvervsservice og sikre de lokale virksomheder gode muligheder for at byde på kommunale opgaver. Erhvervslivets udviklingsmuligheder sikres også via attraktive erhvervsudstykninger i hele kommunen.

Vi vil fastholde og udbygge vores status som Danmarks EnergiMetropol, men også understøtte udviklingen af andre styrkeområder så vi får flere ben at stå på. Vi vil styrke det internationale samarbejde, da disse relationer giver lokal vækst, og er med til at skabe et internationalt miljø i kommunen.

På trods nedgangen i olie/gas-branchen er der de senere år samlet set skabt tusindvis af nye arbejdspladser i Esbjerg Kommune. Venstre vil have fortsat fokus på at hjælpe virksomhederne med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra både ind- og udland, da rekruttering fortsat er et stort problem for yderligere vækst i vores kommune.

Venstre står for:

  • Hurtig og smidig kommunal sagsbehandling

  • God dialog mellem kommune og erhvervsliv, og sikring af muligheder for at lokale kan byde på opgaverne

  • Internationalt samarbejde, og udbygning af EnergiMetropol Esbjerg.

  • Esbjerg Kommune i Top 10 i DI’s Erhvervsklimaundersøgelse

  • Attraktive erhvervsgrunde i hele kommunen

  • Understøtte virksomhedernes behov for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft