Jesper Frost Rasmussen

Borgmester i Esbjerg Kommune

Længst muligt i eget liv

23. oktober 2017

Venstre ønsker at den enkelte borger skal være i centrum af sin egen tilværelse. Vi vil samtidig arbejde for at kommunen og de pårørende skal samarbejde om at sikre gode forløb for vores ældre og syge borgere. Det giver det bedste resultat, når alle parter løfter opgaven sammen.

Vi vil i størst mulig grad sikre at borgerne hjælpes til at blive så selvhjulpne som muligt. Det skal sikre at man kan blive længst muligt i eget hjem, og at livskvaliteten er størst.

Samarbejdet mellem de praktiserende læger, kommunen og de regionale tilbud skal udbygges, så borgerne oplever et sammenhængende forløb uden unødvendige genindlæggelser og deraf følgende kommunale omkostninger.

Vi vil være åbne overfor etablering af senior-bofællesskaber og private plejehjem, som et alternativ til de kommunale ældrecentre og for at lære af erfaringerne fra de private udbydere.

Venstre står for:

  • Værdighed og tryghed for ældre og syge.

  • Længst muligt i eget liv – hjælp til selvhjælp giver størst livskvalitet

  • Være åbne overfor private plejehjem og opbygningen af senior-bofællesskaber

Bedre sammenhæng i sundhedsvæsnet – til gavn for borgere og økonomien