Jesper Frost Rasmussen

Borgmester i Esbjerg Kommune

Lokalsamfundet er centrum i borgernes liv

23. oktober 2017

Esbjerg Kommune rummer mange aktive lokalsamfund, som Venstre gerne vil understøtte. Vi skal sikre attraktive bosætningsmuligheder i hele kommunen – det er med til at sikre flere indbyggere til kommunen. Vi skal fastholde landsbypedelordningen og Venstre vil gerne understøtte udviklingen af landsby- og mellembyplaner. Vi vil sikre nærdemokratiet og fortsætte dialogstrukturen med de mange lokalråd, og arbejde for, at der kan afsættes midler til at understøtte de lokale initiativer.

Venstre er bevidste om, at vi har vi rigtig mange ildsjæle, som er afgørende for at forstæder, købstæder, stationsbyer og landsbyer fortsat udvikler sig. Vi vil derfor arbejde for, at de kommunale forvaltning vejleder og støtter ildsjælene bedst muligt, så projekter og ideer kan realiseres.

Venstre sætter stor pris på det gode samarbejde mellem offentlige og private aktører i kommunens 3 byfora. Vi ønsker at de mange gode lokale initiativer fortsat udvikles sammen med byforum i Ribe, Bramming og Esbjerg.

Venstre står for:

  • Attraktive bosætningsmuligheder og udstykninger i hele kommunen

  • Vækst og udvikling i hele kommunen

  • Sikring af midler til at understøtte de lokale initiativer

  • Fokus på at den kommunale forvaltning skal vejlede og støtte de lokale ildsjæle