Jesper Frost Rasmussen

Borgmester i Esbjerg Kommune

Natur, miljø og landbrug

23. oktober 2017

Landbruget har stor betydning for økonomi og beskæftigelse i Esbjerg Kommune. Landbruget er for Venstre en vigtig samarbejdspartner og medspiller i forvaltningen af vore naturområder. I Venstre vil vi sikre, at der gives plads til at det moderne landbrug fortsat kan udvikle sig, under behørig hensyntagen til både natur, miljø og det omkringliggende landskab.

Esbjerg Kommunes vandløb skal være attraktive for både fiskeri og kanofart. Samtidig er vi åbne for etableringen af attraktive stiforbindelser langs med vandløbene. Ud over at være attraktive skal vores vandløb også være effektive. De skal hurtigt og effektivt lede de store mængder nedbør væk. I Venstre tager vi den udfordring alvorligt, og vi vil derfor sikre, at vore vandløb har en god og rettidig vedligeholdelse, så vi undgår oversvømmelser af landbrugsjord og deraf følgende tab.

Venstre står for:

  • At sikre det moderne landbrugs udviklingsmuligheder i samspil med natur, miljø og det omkringliggende landskab

  • At sikre, at vandløbsregulativerne er opfyldt, så vi undgår oversvømmelse og tab af landbrugsjord