Jesper Frost Rasmussen

Borgmester i Esbjerg Kommune

Nye tider – nye løsninger

23. oktober 2017

 


Venstre vil være borgernes garant for at skattekronerne bruges bedst muligt. Det betyder at vi hele tiden vil se på, om der er nogle opgaver, som kommunen kan løse anderledes eller mere effektivt. Vi vil arbejde for at borgerens møde med kommunen er så smidigt og ubureaukratisk som muligt. Vi vil være kendte for at den kommunale service er i top, og at vi ikke stiller unødige hindringer i vejen for at borgere eller virksomheder kan få de tilladelser eller lignende, som de mangler for at realisere deres mål.

Når vi ønsker at afbureaukratisere og effektivisere, er vi også bevidste om, at der er opgaver, som kommunen fremadrettet ikke skal løse. Venstre vil i høj grad benytte sig af muligheden for at konkurrenceudsætte den kommunale opgaveløsning – ikke fordi vi mener, at opgaverne ikke løses tilfredsstillende i dag, men det skader aldrig at få et alternativt bud, for at finde ud af om vi betaler det rigtige for varen.

Venstre står for:

  • Skatterne skal holdes i ro

  • Borgerne skal have mest muligt for deres skattekroner

  • Bekæmpelse af bureaukrati

  • Smidig opgaveløsning for borgere og virksomheder