Jesper Frost Rasmussen

Borgmester i Esbjerg Kommune

Storbyen Esbjerg

23. oktober 2017

Esbjerg by rummer mange af de kvaliteter, der forbindes med en moderne storby. Indenfor få kvadratkilometer findes et utal af spisesteder, kulturinstitutioner, hovedbibliotek, gågade, shoppingcentre og parker. Venstre ønsker at gøre Esbjergs bymidte endnu mere spændende og skabe flere muligheder for bosætning i midtbyen.

For at understøtte denne udvikling har vi ad flere omgange lavet store investeringer i området, bl.a. i form af renovering af gågaden, forbedring af forholdene for cyklister og kollektiv trafik, tilskud til opførelse af ungdomsboliger, realisering af ”Landgangen” og tilvejebringelse af de planmæssige grundlag for en række spektakulære private udviklingsprojekter. Denne udvikling ønsker Venstre at fortsætte i den kommende byrådsperiode. Vi mener at det giver god mening i at investere i byen, for på den måde kan vi tiltrække nye borgere, og give dem der allerede bor der gode oplevelser. Det er afgørende at udvikle Esbjerg by, hvis vi vil udvikle Esbjerg Kommune.

Uden for Esbjergs centrum har vi en række aktive lokalområder, som vi vil have fokus på at udvikle. Vi vil have fokus på attraktive udstykningsmuligheder og at understøtte de lokale initiativer i disse områder. Vi vil opfordre til, at der oprettes lokalråd i de områder, som endnu ikke har et sådant, så vi kan sikre at vi har dialogmøder med alle kommunes områder.

Venstre står for:

  • Centrum af Esbjerg skal videreudvikles med storbypræg

  • Fortsat fokus på Esbjerg som studieby og fortsat afsættelse af midler til tilskud til ungdomsboliger

  • Styrkelse af nærdemokratiet. Vi sætter stor pris på den store indsats som leveres af kommunens mange lokalråd